Contact Us

Cho dù bạn đang tìm kiếm câu trả lời, muốn giải quyết vấn đề hoặc chỉ muốn cho chúng tôi biết chúng tôi đã làm như thế nào, bạn sẽ tìm thấy nhiều cách để liên hệ với chúng tôi ngay tại đây. Công ty TNHH HK Plastic Việt chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và dễ dàng.

 

Công ty TNHH HK Plastic Việt

No. 40, Lane 82, Street Phu Do, District Nam Tu Liem, Ha Noi, Viet Nam
Phone: 0462 538 689 | Hotline: 0914 341 889 | Sales: 0977 938 615

Thông tin của bạn